Vertretungsplan

Montag 27. März 2017
Std. Fach Klasse Vertretende Lehrer
1 AS 8b  Weigel
1 AS 7b  Cossart
1 AS 7d  Riedl
2 WAT->Ge 10c  Frank
2 Er 7d  Schuth
3 W10->De 10c WAT Schuth
3 W10->Ku 10a Nat Will
5 WAT->De 8c Zweite Gruppe Riethus
5 WAT->De 8c Erste Gruppe Riethus
5 LER 8d  Leesmann

 

Freitag 24. März 2017
Std. Fach Klasse Vertretende Lehrer
1 PB 10c  fällt aus
1 Bi->En 7d E-A-Kurs Eder
1 En 7d E-B-Kurs fällt aus
1 AS 8a  fällt aus
1 En 9d,9e E-B-Kurs fällt aus
1 Ku 9b  fällt aus
1 Ph 8b  fällt aus
2 Bi->AS 8a  Schwolow
2 W9->De 9e WAT Thinius
2 Ma 10a Polster
2 Ma 10b Beirow
2 Ma 10c Taege
2 W9->Ku 9b,9c Nat Will
3 Ch->Sp 8c  Weigel
3 WAT->En 9b  Schmücker
3 De 8a Schwolow
3 De 8b Beier
3 En 7a Böhme
3 En 7b  Cossart
3 Ma 10a Polster
3 Ma 10b Beirow
3 Ma 10c Taege
3 Mu->De 9e  Haase
4 W7->De 7a,7b,7c,7d Nat Schulze
4 LER->Mu 9e  Wulf
4 En 8a Cossart
4 En 8b Schmücker
4 W7->Ma 7c,7d WAT Polster
5 W7->De 7a,7b,7c,7d Nat Schulze
5 Ge->Sp 8c  Große
5 Er->LER 9e  Leesmann
5 W7->De 7c,7d WAT Beier
6 De 7b  Cossart
6 Ph 10b,10c P-A-Kurs fällt aus
6 W8 8b WAT fällt aus
6 En 9b E-A-Kurs fällt aus
6 W8 8a,8b Nat fällt aus
7 Bi 7a  fällt aus
7 En 7d E-A-Kurs fällt aus
7 Sp 10c  fällt aus
7 De 9e D-A-Kurs fällt aus
7 W8 8b WAT fällt aus
7 En 7c,7d E-B-Kurs fällt aus
7 W8 8a,8b Nat fällt aus