Vertretungsplan

Dienstag 21. November 2017
Std. Fach Klasse Vertretende Lehrer
1 WAT 8b fällt aus
1 Bi/LER->W9 9c,9d WAT Treutler
1 9d NW,Fr,WAT fällt aus
1 Ku->W9 9b,9c NW Zerna
Ku 9b W9(WAT) fällt aus
1 Ge 8a  fällt aus
2 En 9a E-A-Kurs Schmücker
2 W7->Ma 7a WAT Beirow
2 W7->Ma 7d WAT Taege
2 W7->Ma 7b WAT Wucke
2 LER->Bi 9c  Riethus
2 Ku 8a  fällt aus
3 De 8c  Dumproff
3 De 8d Dietrich
3 W7->Er 7a WAT Polster
3 LER->Ph 9a  Heuer
3 W7->Ma 7d WAT Taege
3 W7->Ma 7b WAT Wucke
3 Mu->Ge 8a  Weigel
4 Ma 8b M-A-Kurs Taege
4 En 7c Dietrich
4 En 7d Bianchi
4 De 7b  Schulze
4 WAT 8d Zerna
5 Ma 8a  Heuer
5 Ma 8b Ost
5 LER 9b  fällt aus
5 WAT->Ge 9a  Weigel
6 Ge 8c  fällt aus
6 W9 9c,9d Nat fällt aus
6 W9 9a,9d WAT fällt aus
6 W9 9b WAT fällt aus
6 W9 9c,9d WAT fällt aus
6 W9 9a,9b Nat fällt aus
6 Ma 7d  fällt aus
6 Ma 7b  fällt aus
7 Ma 7d fällt aus
7 Ma 7b fällt aus
7 Ge 8c  fällt aus