Vertretungsplan

Mittwoch 12. Dezember 2018
Std. Fach Klasse Vertretende Lehrer
1 Ku 8d  fällt aus
1 WAT 10b  fällt aus
1 SK 8b  Zindler
2 Sp->De 8c Zindler
2 Mu->Ch 9d  Riedl
3 Ku->Ma 9c  Beirow
3 LER->Ma 8c  Wucke
4 Ku->WAT 10b  Gaul
4 En->Sp 9d E-A-Kurs Weigel
4 Mu->De 9b  Haase
5 LER->Er 9c  Polster
5 Ch->Bi 9d  Riedl
5 De 10c Haase
5 De 10d Thinius
6 Ku 8a  fällt aus
6 Ma 10c M-A-Kurs fällt aus
6 Sp 9d fällt aus
6 Mu 7c  fällt aus
7 De 9a,9b D-B-Kurs fällt aus
7 En 7a  fällt aus
7 Bi 9d  fällt aus
7 Ma 10c M-A-Kurs fällt aus
7 Mu 8a  fällt aus
7 De 8c,8d D-Teil2 fällt aus
7 En 7c  fällt aus