Vertretungsplan

Mittwoch 26. April 2017
Std. Fach Klasse Vertretende Lehrer
1 De 7b  Cossart
1 Bi 10b  fällt aus
2 De 8d  Thinius
2 PB->Er 9c  Schuth
3 De 7a  Schulze
3 PB->Sp 9b  Weigel
4 AS->W7 7c  Treutler
4 AS->En 7c  Eder
6 W7 7c,7d Frz fällt aus
6 LQ 8d  Wulf
6 W7 7a,7b Frz fällt aus
6 Ph->En 10a P-A-Kurs Böhme
6 Ph->En 10a,10b P-B-Kurs Schmücker
7 W7 7c,7d Frz fällt aus
7 W7 7a,7b Frz fällt aus

 

Dienstag 25. April 2017
Std. Fach Klasse Vertretende Lehrer
1 De 7b  fällt aus
1 Ph 9a,9b,9c P-B-Kurs fällt aus
1 De 10c D-B-Kurs fällt aus
1 Ge->WAT 9e  Gaul
2 De 10c D-B-Kurs fällt aus
2 PB->LER 9e  Leesmann
3 En 10a  Böhme
3 En 10b  Schmücker
3 En 10c Eder
3 PB->Sp 9d  Stettnisch
4 LER->Ge 7b  Schulze
4 Bi->Ma 7c  Taege
4 Sp 10c  fällt aus
4 LQ 7a  Böhme
4 Ch 10b  fällt aus
4 WAT->Ma 10a  Polster
4 Ph->Ma 7d  Schütt
4 De 8c alle Beier
4 De 8d alle Thinius
5 LER->Ma 7c  Taege
5 PB 10b  fällt aus
5 WAT->De 8a Schwolow
5 Bi 10a  fällt aus
5 Bi 10c  fällt aus
5 Er->De 7b  Beier
5 Er 7d  fällt aus
6 Ch 8c  fällt aus
6 WAT 10b  fällt aus
6 Ma 7c,7d M-B-Kurs fällt aus
6 Ma 7c M-A-Kurs fällt aus
6 Ma 7d M-A-Kurs fällt aus
7 Ma 7d M-A-Kurs fällt aus
7 Ma 7c M-A-Kurs fällt aus
7 Ma 7c,7d M-B-Kurs fällt aus
7 Ch 8c  fällt aus