Vertretungsplan

Montag 29. Mai 2017
Std. Fach Klasse Vertretende Lehrer
1 Ch 10c  fällt aus
1 AS 7a fällt aus
1 Sp 9a  Stettnisch
2 De 7a->AS  Heuer
2 De 9a Frank
2 De 9b Dumproff
2 De 9c Haase
2 Sp 10b fällt aus
2 Sp 10a Wulf
3 De 9a Frank
3 De 9b Dumproff
3 De 9c Haase
4 De 7b  Cossart
4 Sp->Ch 10c  Büssis
4 LER->Sp 10b  Stettnisch
4 En->De 7c E-A-Kurs Frank
4 Ma->WAT 9a M-B-Kurs Gaul
5 En 10b,10c E-A-Kurs Warstat
5 Ma 9a M-B-Kurs Polster
5 Sp->Ku 7b  Will
5 De 7d Thinius
6 W9 9a,9d,9e Nat fällt aus
6 Ma 10a,10b,10c M-B-Kurs fällt aus
6 Ma 10c M-A-Kurs fällt aus
7 W9 9a,9d,9e Nat fällt aus
7 Sp 7c fällt aus
7 Ma 10a,10b,10c M-B-Kurs fällt aus
7 Sp 7d fällt aus
7 Ma 10c M-A-Kurs fällt aus